July 12, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Këshillin e Basenit Ujor Ishëm – Erzen, në lidhje me kërkesat e subjekteve private për shfrytëzimin dhe përdorimin e rezervave ujore

Më datë 12.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Këshillin e Basenit Ujor Ishëm – Erzen, në lidhje me kërkesat e subjekteve private për shfrytëzimin dhe […]
July 13, 2018

Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi raportimin e veprimtarisë 6 mujore të Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Sot më datë 13.07.2018 Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi raportimin e veprimtarisë 6 mujore të Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë. Në prezantim […]
July 16, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takim me Kryetarin e Bashkisë Durrës z. Vangjush Dako dhe Prefektin e Qarkut Durrës z. Roland Nasto

Më datë 16.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Kryetarin e Bashkisë Durrës z. Vangjush Dako dhe Prefektin e Qarkut Durrës z. Roland […]
July 18, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me kryetarin e shoqatës ALSAR, z. Medi Gurra

Më datë 18.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me kryetarin e shoqatës ALSAR, z. Medi Gurra. U diskutua për problemet e ndihmës së […]