December 15, 2017

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Jahollari ka zhvilluar sot një takim me Drejtoreshën e Përgjithshme të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Znj. Bici

Në takimin e zhvilluar sot u diskutua mbi ndërhyrjet që duhet të bëhen nga I.K.M.T-ja në bashkëpunim me Pushtetin Vendore dhe me Policinë, në zonat më […]
December 20, 2017

Zhvillohet mbledhja “Për Ngritjen e Grupit Qëndror Ndërinstitucional të Punës dhe Grupeve Vendore të Punës për Ndërhyrjen ndaj Shfrytëzimit dhe Gërryerjes së Brigjeve dhe Shtretërve të Lumenjve”.

Më datë 19.12.2017 në Institucionin Prefektit të Qarkut Tiranë zhvillohet mbledhja në zbatim të Urdhërit Nr. 228, datë 01.12.2017, të Kryeministrit si dhe  Urdhërit Nr.165, datë […]
January 3, 2018

Takim i Prefektes Znj. Suzana Jahollari me përfaqësues nga Shoqata Kombëtare e Ushtarëve në Rezervë të Shqipërisë, me president të shoqatës Kolonel (R) Thoma Konduri.

U diskutuan problemet  e bashkëpunimit në të ardhmen  me Institucionin e Prefektit të Qarkut për situatat e emergjences civile.
January 4, 2018

Lufta Kundër Ekstremizmit Fetar

Në datën 04.01.2018, në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua takimi për Çështjet e Ekstremizmit të Dhunshëm me përfaqësues nga Drejtoritë Arsimore […]