August 6, 2018

Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë, organizoi takimin e pestë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në zonën bregdetare të Spilles, Bashkia Rrogozhinë

Në datën 06.08.2018, Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë, organizoi takimin e pestë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në zonën bregdetare të Spilles, Bashkia Rrogozhinë. […]
August 8, 2018

Takim me deputetin e PS z. Ervin Bushati për probleme të sigurisë në plazhin e Qerretit

Takim me deputetin e PS z. Ervin Bushati për probleme të sigurisë në plazhin e Qerretit dhe masat që duhen marrë nga pushteti vendor për të […]
August 8, 2018

Ka rifilluar puna për risistemimin të përroit të Limuthit, segmenti që shkaktoi përmbytjet në nëntor 2017

  Ka rifilluar puna për risistemimin të përroit të Limuthit, segmenti që shkaktoi përmbytjet në nëntor 2017 . Marrin pjesë në aksion nën drejtimin e Institucionit […]
August 9, 2018

Inspektim me policinë e shtetit, inspektoriatin e mjedisit, hetimin tatimor në zonën turistike të Qerretit

Inspektim me policinë e shtetit, inspektoriatin e mjedisit, hetimin tatimor në zonën turistike të Qerretit, Bashkia Kavajë për masat e marra për të siguruar një sezon […]