October 15, 2018

Në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e KBU-së në lidhje me shqyrtimin e kërkesës së Ujësjellës Kanalizime Kamëz

Më datë 15.10.2018, në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë, në vazhdim të seancës 07.09.2018, u zhvillua mbledhja e KBU-së në lidhje me shqyrtimin e kërkesës […]
October 16, 2018

Më datë 16.10.2018 u zhvillua takimi që kishte si qëllim marrjen e masave urgjente për parandalimin e përmbytjeve

Më datë 16.10.2018 u zhvillua takimi në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë, në drejtimin e znj. Suzana Jahollari, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve në nivele drejtuese […]
October 17, 2018

Sot me datë 17.10.2018 u organizua takimi lidhur me problematikën e debive të prapambetura

Sot me datë 17.10.2018 pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi me perfaqësuesit e institucioneve, pjesë të Njësisë  Operacionale Vendore lidhur […]
October 17, 2018

Më datë 17.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari u zhvillua mbledhja me objekt bashkërendimin e punës ndërmjet Njësisë Administrative Vaqarr dhe ZVRPP-Tiranë

Më datë 17.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari u zhvillua mbledhja me pjesmarrjen e z.Mimoza Leka, përfaqësuese e Drejtorisë Juridike të Aseteve […]