November 12, 2018

U zhvillua takimi i 12 Prefektëve të Qarqeve në Gjirokastër e Përmet

Takim i 12 Prefektëve të Qarqeve në Gjirokastër e Përmet. Një takim ku u shkëmbyen eksperiencat, praktikat e mira, u nda informacion në të mirë të […]
November 15, 2018

Sot, më datë ‪15.11.2018, u zhvillua takim me të gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe strukturave shtetërore që veprojnë në qarkun e Tiranës

Masa parandaluese në gjithë territorin e Prefekturës së Qarkut Tiranë, për tu paraprirë situatave të përmbytjeve të muajve të pritshëm të shirave. Mbikqyrje dhe ndërhyrje në […]
November 21, 2018

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takim me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”. U […]
November 21, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja

Sot në datën 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja. Takimi  u zhvillua […]