June 13, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë organizoi një takim për problematikën e therjeve të kafshëve dhe tregtimit të mishit në qarkun e Tiranës

Sot me datë 13.06.2018, Prefekti Qarkut Tiranë organizoi një takim për problematikën e therjeve të kafshëve dhe tregtimit të mishit në Qarkun e Tiranës. U analizua […]
June 14, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për ngritjen e Grupit Vendor Ndërinstitucional të Punës për ndërhyrjen ndaj shfrytëzimit dhe gërryerjes së brigjeve e shtretërve të lumenjve

Sot më datë 14.06.2018, ora 12.00 u zhvillua nën kryesimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, njëkohësisht Kryetare e Këshillit të Basenit Ujor “Ishëm-Erzen”, […]
June 18, 2018

Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u realizua takimi i parë i Grupit të Monitorimit dhe Kontrollit

Në zbatim të Urdhërit Nr.80, datë 12.06.2018 të ngritur nga Prefekti Qarkut Tiranë “Për Ngritjen e Grupit të Monitorimit dhe Kontrollit të masave nga subjektet shtetëore […]
June 19, 2018

Sot u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në njësisë administrative Vaqarr

Sot më datë 19.06.2018 u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në njësisë administrative Vaqarr me pjesëmarrjen e : Erind Bejko drejtor i Drejtorisë së […]