February 21, 2018

Mbledhja e Këshillit të Basenit Ishëm-Erzen

Në datën 20.02.2018,  në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e KBU-së,  Ishëm Erzen, drejtuar nga Prefektja e Qarkut Tiranë znj. […]
February 22, 2018

Prefektja e Tiranës ngre Komitetin Rajonal Kundër Trafikimit të Personave

  Në  zbatim të Urdhërit  Nr. 6 datë 26.01.2017 të Kryeministrit “Për ngritjen e Komitetit Rajonal Kundër Trafikimit të Personave”, si dhe Urdhërit Nr. 39 datë […]
February 23, 2018

Takimi për zbatimin e skemës të re ekonomike në Qarkun e Tiranës

Me datë 23.02.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takim me Znj. Anisa Ruseti, Drejtoreshë e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social në Bashkinë Tiranë dhe Znj. Manjola […]
February 26, 2018

Analiza Vjetore e Institucionit të Prefektit

  Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u mbajt analiza vjetore e punës për vitin 2017. Të pranishëm ishin, Prefektja e Qarkut Tiranë […]