June 8, 2018

Takim i 12 Prefektëve të Qarqeve të RSh në Prefekturën e Kukësit dhe në Komumën e Prizrenit

Takim i 12 Prefektëve të Qarqeve të RSh në Prefekturën e Kukësit dhe në Komumën e Prizrenit në datë 08 qershor 2018. Qëllimi ishte diskutimi i problematikave […]
June 4, 2018

U zhvillua konferenca ndërkombëtare për luftën kundër radikalizmit e ekstremizmit fetar me pjesëmarrje të zgjeruar

Në datën 4 qershor 2018 u zhvillua konferenca ndërkombëtare për luftën kundër radikalizmit e ekstremizmit fetar me pjesëmarrje të zgjeruar . Mori pjesë kryeministri i Rsh z. […]
June 3, 2018

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë për të dytin vit radhazi mbështeti Agjensinë e Zhvillimit Rajonal 2 dhe Bashkinë Vorë në eventin PrezaFest.

Institucioni i Prefektit te Qarkut Tirane për të dytin vit radhazi mbështeti Agjensine e Zhvillimit Rajonal 2 dhe Bashkinë Vorë në eventin PrezaFest. Prefekti Znj.Jahollari në […]
June 1, 2018

Institucioni Prefektit Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen për datat dhe organizmin e provimeve të Maturës Shtetërore 2018

Sot më datë 01.06.2018 Institucioni Prefektit Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen në bazë të udhëzimit Nr.10 dt.23.02.2018, për datat dhe organizmin e provimeve të Maturës Shtetërore 2018. […]