March 29, 2018

JAVA TOKËS 16-22 Prill 2018

Në kuadër të nismës “Pastrojmë Shqipërin që Duam”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranëditën e sotme datë.29.03.2018 organizoj takimin me përfaqësuesit e pesë Bashkive të Qarkut,përfaqësuesit […]
March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz.

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz. Në këtë takim u bisedua për të bashkërenduar punën […]
March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Zela pronari i dy hidrocentraleve Murdar 1, Murdar 2

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Zela pronari i dy hidrocentraleve Murdar 1, Murdar 2 dhe Znj.Xhea Germajsi Drejtoresha Teknike e […]
March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për situatën e Digave të Tiranës.

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për situatën e Digave të Tiranës. Në këtë takim morën pjesë Z.Maks Muci Kryetar i Komitetit […]