July 13, 2018

Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi raportimin e veprimtarisë 6 mujore të Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Sot më datë 13.07.2018 Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi raportimin e veprimtarisë 6 mujore të Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë. Në prezantim […]
July 12, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Këshillin e Basenit Ujor Ishëm – Erzen, në lidhje me kërkesat e subjekteve private për shfrytëzimin dhe përdorimin e rezervave ujore

Më datë 12.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Këshillin e Basenit Ujor Ishëm – Erzen, në lidhje me kërkesat e subjekteve private për shfrytëzimin dhe […]
July 11, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me sekretariatin teknik të ujit dhe ABU për probleme të mbledhjes së Këshillit të Basenit Ujor Ishëm – Erzen

Më datë 11.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me sekretariatin teknik të ujit dhe ABU për probleme të mbledhjes së Këshillit të Basenit Ujor Ishëm – […]
July 11, 2018

Pranë ambienteve të Prefektit të Qarkut Tirane u zhvillua takimi në lidhje me problematikën e mos pagesës së disa mesuesëve në Bashkinë Kamëz

Sot në datën 11.07.2018 pranë ambienteve të Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi në lidhje me problematikën e mos pagesës së disa mesuesëve (edukator)në Bashkinë […]