November 7, 2018

Më datë 07.11.2018 në Ferras të Qarkut Fier u organizua takim në lidhje me masat e marra për argjinaturat e kanaleve parësore të lumit Gjanicë

Më datë 07.11.2018 në Ferras të Qarkut Fier u organizua takimi i 12 prefektëve të Qarqeve me Ministren e Mbrojtjes, Drejtorinë e Përgjithshme të E C, […]
November 5, 2018

Sot më datë 05.11.2018 u zhvillua mbledhja lidhur me detajet teknike në procesin e konfirmimit të genplaneve për objektet shtetërore që privatizohen

Sot më datë 05.11.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari,  zhvilloi mbledhjen me Drejtorin e Drejtorisë së Privatizimit, Z. Alban Beqaj si dhe me ekspertë […]
November 5, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin në lidhje me mbarëvajtjen dhe procedurën ligjore për mbledhjen e rradhës të KBU, Ishëm-Erzen

Më datë 05.11.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin në lidhje me mbarëvajtjen dhe procedurën ligjore për mbledhjen e rradhës të KBU, Ishëm-Erzen.  […]
October 31, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Kryetari Bashkisë Kavajë, z. Isa Sakja, me rastin e 200 vjetorit të Sahat-Kullës në Kavajë

Më datë 31.10.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Kryetari Bashkisë Kavajë, z. Isa Sakja, me rastin e 200 […]