February 8, 2018

Mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen

Ne date 07.02.2018 u zhv illua mbledhja e radhes e Keshillit te Basenit Ujor Ishem -Erzen, ne zbatim te ligjit 111/2012 dhe Vendimit nr 5 te […]
February 6, 2018

Takimi për krijimin e Grupeve të Punës

Në kuadër të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit “Pastrojmë Shqipërinë që duam”, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi për krijimin […]
February 4, 2018

Takimi i grupit vendor te punes per nderhyrjet dhe shfrytezimin e shtreterve te lumenjve.

U zhvillua takimi i grupit vendor te punes per nderhyrjet dhe shfrytezimin e shtreterve te lumenjve per analizen e mbylljes se fazes se pare te planifikimit, […]
February 2, 2018

Zhvillohet takimi me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit Z. Blendi Klosi

  Në ambientet e Institucioni të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua takimi me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit, Z. Blendi Klosi dhe anëtarëve të  Komitetit […]