June 21, 2018

Sot u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në Njesinë Administrative Dajt

Sot më datë 21.06.2018 u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në  Njesinë Administrative Dajt me pjesëmarrjen e  : Erind Bejko Drejtor i Drejtorisë së […]
June 19, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë organizoi një takim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile të Bashkisë Tiranë në Njesinë Administrative Farkë për masat e marra nga organet e vetëqeverisjes vendore

Prefekti i Qarkut Tiranë në dt 19.06.2018 organizoi një takim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile të Bashkisë Tiranë në Njesinë Administrative Farkë për masat […]
June 19, 2018

Sot u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në njësisë administrative Vaqarr

Sot më datë 19.06.2018 u zhvillua takimi sensibilizues për masat kundra zjarrit, në njësisë administrative Vaqarr me pjesëmarrjen e : Erind Bejko drejtor i Drejtorisë së […]
June 18, 2018

Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u realizua takimi i parë i Grupit të Monitorimit dhe Kontrollit

Në zbatim të Urdhërit Nr.80, datë 12.06.2018 të ngritur nga Prefekti Qarkut Tiranë “Për Ngritjen e Grupit të Monitorimit dhe Kontrollit të masave nga subjektet shtetëore […]