March 27, 2019

Sot më datë 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të Qarkut

Sot më datën 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të […]
March 26, 2019

Sot më datë 26.03.2019 Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara bëri një prezantim përmbledhës të punës së kryer gjatë periudhës kohore janar-mars

Sot më datë 26.03.2019  Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara bëri një prezantim përmbledhës të punës së kryer gjatë periudhës kohore janar […]
March 25, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me z. Piro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror

Sot më datë 25.03.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Z. Piro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror. […]
March 20, 2019

Një grup ekspertësh të Institutit të Ndërtimit, inspektuan sot ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë

Një grup ekspertesh të Institutit të Ndërtimit, inspektuan sot ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë. Godina është e viteve 30, e cilësuar si  Monument […]