January 15, 2020

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues për fuqizimin e funksionimit të Mekanizimit të Koordinuar të Referimit.

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues për fuqizimin e funksionimit të Mekanizimit të  Koordinuar të Referimit (MKR) të rasteve […]
January 14, 2020

sektori i Emergjencave Civile pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, priti në takim përfaqësuesim e UN OCHA si dhe përfaqësuesin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

Sot, më datë 14.01.2020 sektori i  Emergjencave Civile pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, priti në takim z.Trund HUSBY përfaqësues i UN OCHA si dhe […]
January 14, 2020

Prefektit i Qarkut Tiranë priti në takim kryetarin e Zyrës Vendore të Avokaturës së Shtetit, në lidhje me çështjet gjyqësore në proces

    Më  datë 14.01.2020  Prefektit  i Qarkut Tiranë Zj Suzana Jahollari priti në takim z.Edmond Vorpsi, Kryetar i Zyrës Vendore të Avokaturës së  Shtetit , […]
January 13, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë mori pjesë në kremtimin e 107 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit

Sot, më datë 13.01.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari mori pjesë në kremtimin e 107 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit ku ishin të […]