October 29, 2018

Ditën e hënë më datë 29.10.2018, Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me përfaqësues të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, banorët dhe Administratorin e pallatit ’’EDAL’’

Ditën e hënë më datë 29.10.2018, Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me përfaqësues të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, banorët dhe Administratorin e pallatit ’’EDAL’’ me […]
October 20, 2018

Më datë 20.10.2018 në orën 16:00, në vëndin Kasolle të fshatit Ferraj mbi ish uzinën autotraktore ra zjarr, i cili në mënyrë të përshpejtuar përfshiu ullishten në këtë zonë

Më datë 20.10.2018 në orën 16:00, në vëndin Kasolle të fshatit Ferraj mbi ish uzinën autotraktore ra zjarr, i cili në mënyrë të përshpejtuar përfshiu ullishten […]
October 18, 2018

Sot më datë 18.10.2018 u inspektua në terren diga e rezervuarit të Paskuqanit, Bashkia Kamëz

Grupi i punës i ngritur nga institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, për kontrollin dhe monitorimin e sigurisë së digave dhe rezervuarëve, me objektiv minimizimin e […]
October 17, 2018

Më datë 17.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari u zhvillua mbledhja me objekt bashkërendimin e punës ndërmjet Njësisë Administrative Vaqarr dhe ZVRPP-Tiranë

Më datë 17.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari u zhvillua mbledhja me pjesmarrjen e z.Mimoza Leka, përfaqësuese e Drejtorisë Juridike të Aseteve […]