December 26, 2019

Prefekti i Qarkut Jahollari zhvilloi takimin me Sektorin e Emegjencave Civile për të bërë raportimin e detyrave të realizuara për vitin 2019.

Prefekti i Qarkut Znj.Suzana Jahollari zhvilloi takimin me Sektorin e Emegjencave Civile  për të bërë raportimin e detyrave të realizuara për vitin 2019. Secili nga punonjësit […]
December 24, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen. […]
December 23, 2019

Prefekti I Qarkut Tiranë zhvilloi takimin e rradhës me Sektorin Juridik.

Në vijim të raportimeve në lidhje me analizën e punës së bërë nga sektorët e institucionit gjatë vitit 2019, Prefekti I Qarkut Tiranë Zj Suzana Jahollari, […]
December 20, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë mori pjese në ceremoninë per dekorimin e disa punonjesve te Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi për veprimet dhe angazhimin e pas termetit te 26 nentorit.

Sot, më datë 20.12.2019 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari mori pjese në ceremoninë per dekorimin e disa punonjesve te Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit […]