December 28, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen e sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u bë raportimi i punëve të bëra gjatë këtij viti.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen e sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u bë raportimi i punëve të […]
December 26, 2019

Prefekti i Qarkut Jahollari zhvilloi takimin me Sektorin e Emegjencave Civile për të bërë raportimin e detyrave të realizuara për vitin 2019.

Prefekti i Qarkut Znj.Suzana Jahollari zhvilloi takimin me Sektorin e Emegjencave Civile  për të bërë raportimin e detyrave të realizuara për vitin 2019. Secili nga punonjësit […]
December 24, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen. […]
December 23, 2019

Prefekti I Qarkut Tiranë zhvilloi takimin e rradhës me Sektorin Juridik.

Në vijim të raportimeve në lidhje me analizën e punës së bërë nga sektorët e institucionit gjatë vitit 2019, Prefekti I Qarkut Tiranë Zj Suzana Jahollari, […]