July 5, 2018

Përfaqësues të administratës së Prefektit Tiranë morën pjesë në takimin e organizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mbi draftin përfundimtar të Master Planit të Mbetjeve të Ngurta

Ditën e enjte, datë 5 korrik 2018, përfaqësues të administratës së Prefektit Tiranë morën pjesë në takimin e organizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e […]
July 3, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me z. Mitat Shima, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Tiranë

Sot më datë 03.07.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me z. Mitat Shima, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Tiranë. U […]
July 2, 2018

Sot Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Zj. Majlinda Bozgo e sekretariatit teknik të tokave

Takim me Zj. Majlinda Bozgo e sekretariatit teknik të tokave. U diskutuan problematikat dhe ecuria e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë. Brenda muajit […]
June 29, 2018

Sot Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Komisionin Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Me datë 29.06.2018 Prefekti Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me Komisionin Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë.Në këtë mbledhje, u morën gjithësej 13 vendime, nga të […]