November 29, 2017

29-Nëntori Dita e Çlirimit

Bazuar në Ceremonialin Shtetëror të Republikës së Shqipërisë në nderim të Ditës së Clirimit, në datë 29.11.2017 znj.Prefekte ishte pjesëmarrse në ceremonin e homazheve zhvilluar tek […]
November 28, 2017

28-Nëntor Festa Kombëtare e Pavarësisë

Në nderim të “Festës Kombëtare të Pavarësisë” znj.Prefekte ishte e pranishme në ceremonin e zhvilluar në “Monumentin Kombëtarë të Panvarsisë” më datë 28.11.2017, ku mbajti edhe […]
November 26, 2017

26-Nëntori Panvarësia e Tiranës

Me rastin e 26-Nëntorit “Festa e PanvarësissëTiranës” zhvilluartek “MonumentiiFlamurit” znj.Prefekteishteprezentenëceremonin e homazhevezhvilluarngaBashkiaTiranë, kumbajtiedhefjalën e rastit: Tëdashurqytetarë, TënderuarpërfaqësuestëfamiljeveTiranase Tënderuartëpranishëm Kjoështënjëditë e shënuarpërkryeqytetintonë, ku ne duhettëkujtojmë e lartësojmëtëgjithëatatëcilët […]
November 22, 2017

Raportime për gjendjen e përgjithshme të prefekturave

Me datë 22.11.2017, ora 10:00 në mjediset e Prefekturës së Tiranës do të zhvillohet një takim me të gjithë prefektët e vendit.   Në takim do të marrë pjesë Këshilltari […]