July 30, 2018

Në Sallën e Takimeve të Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi i Prefektit të Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, me përfaqësuesit e Bashkisë Kavajë dhe të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Durrës

Sot datë 30. 07. 2018 u zhvillua në Sallën e Takimeve të Prefektit të Qarkut Tiranë, takimi i Prefektit të Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, me […]
July 27, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë, mori pjesë në demostrimin e bërë në Njësinë Administrative Vaqarr me objekt “Marrja e masave për shpëtimin e jetës së njerzve dhe mbrojtjen e pronës

Sot më datë 27.07.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë, mori pjesë në demostrimin e bërë në Njësinë Administrative Vaqarr me objekt “Marrja e masave për shpëtimin e […]
July 26, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen me grupin e Auditimit nga Ministria e Brendshme

Sot më 26.07.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi mbledhjen me grupin e Auditimit nga Ministria e Brendshme. Morën pjesë edhe përgjegjësitë e sektorëve […]
July 25, 2018

Sot në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi me z. Erion Koka Drejtori Rajonal i Autoritetit Rrugor Shqiptar

Më datë 25.07.2018 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi me z. Erion Koka Drejtori Rajonal i Autoritetit Rrugor Shqiptar. U diskutua për […]