September 25, 2018

Në datën 25.09.2018 rreth orës 20.00 u konstatuan vatra zjarri pranë lagjes Sorraj, në fshatin Kus, në Njësinë Administrative Kashar.

Në datën 25.09.2018 rreth orës 20.00 u konstatuan vatra zjarri pranë lagjes Sorraj, në fshatin Kus, në Njësinë Administrative Kashar. Në vendngjarje shkuan: -Mbi 50 forca […]
September 24, 2018

Sot pranë ambienteve të Prefekturës Durrës u zhvillua trajnimi – TTX – për Emergjencat Civile nga Programi “pronews”, organizuar nga DPEC pranë Ministrisë së Mbrojtjes

Sot pranë ambienteve të Prefekturës Durrës u zhvillua trajnimi – TTX – për Emergjencat Civile nga Programi “pronews”, organizuar nga DPEC pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Nën […]
September 21, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, mori pjesë në pritjen që u zhvillua me rastin e Ditës së Ashures

Sot më datë 21.09.2019, Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, mori pjesë në pritjen që u zhvillua me rastin e Ditës së Ashures, në Selinë e Shenjtë […]
September 20, 2018

Nën mbikqyrjen e Prefektit të Qarkut Tiranë, u organizua takimi për bashkërendimin dhe zgjidhjen e problemeve të dala gjatë procesit të pajisjes së qytetarëve, me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi

Grupi i Punës “Për monitorimin dhe mbështetjen e procesit të përfundimit të procedurave ligjore të kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, nën […]