April 2, 2019

Sot më datë 02.04.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me temë forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me Postën Shqiptare

Sot, më datë 02.04.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me Administratorin e Posta Shqiptare Sh.a Z.Laert Duraj dhe Drejtorin e Shërbimeve Postare, […]
April 2, 2019

Sot, më datë 02.04.2019, u riorganizua puna dhe filloi funksionimi i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, si funksion i deleguar

Sot më datë 02.04.2019, pranë Prefektit të Qarkut Tiranë, në bazë të Ligjit nr. 10/2019 datë 26.2.2019, u riorganizua puna dhe filloi funksionimi i Komisionit Vendor […]
March 29, 2019

Sot, më datë 29.03.2019, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi takimin e përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e degëve territoriale që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qark

Sot, më datë 29.03.2019, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi takimin e përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e degëve territoriale që ushtrojnë aktivitetin e tyre […]
March 27, 2019

Sot më datë 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të Qarkut

Sot më datën 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të […]