February 21, 2019

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me zj. Flora Nikolla, drejtuese e Albanian Excellence

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me zj. Flora Nikolla, drejtuese e Albanian Excellence. Takimi konsistonte në bashkëpunimin në fushën e barazisë gjinore, forcimin e […]
February 21, 2019

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me Drejtorin Arsimor Tiranë, z. Redi Dengeri

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me Drejtorin Arsimor Tiranë, z. Redi Dengeri. Cështjet kryesore të ketij takimi ishin problemet e bashkëpunimit për realizimin e […]
February 20, 2019

Sot, më datë 20.02.2019, u zhvillua takimi me Drejtoreshën Rajonale të AKU zj. Merita Mecalla

Sot, më datë 20.02.2019, u zhvillua takimi me Drejtoreshën Rajonale të AKU zj. Merita Mecalla. Tematikat kryesore të këtij takimi ishin problemet e bashkëpunimit ndërinstitucional për […]
February 18, 2019

Sot, më datë 18.02.2019, u zhvillua takimi midis Prefektit të Qarkut Tiranë, znj. Jahollari dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, z. Arben Skënderi

Sot, më datë 18.02.2019, u zhvillua takimi midis Prefektit të Qarkut Tiranë, znj. Jahollari dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve z. Arben […]