December 11, 2018

Më datë 11.12.2018 , u organizua takim në lidhje me Komitetin e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura për Qarkun e Tiranës dhe përpilimin e rregullores së këtij komiteti

Sot më datë 11.12.2018, pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i përbashkët me z.Zamir Dedej, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë […]
December 7, 2018

Sot më datë 7.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, zhvilloi takimin e përbashkët ndërinstitucional për sigurinë e digave të Liqenit Artificial të Tiranës, Ujëmbledhësit të Bovillës dhe Rezervuarit të Farkës

Sot më datë 7.12.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, zhvilloi takimin e përbashkët ndërinstitucional për sigurinë e digave të Liqenit Artificial të Tiranës, Ujëmbledhësit të Bovillës […]
December 6, 2018

U zhvillua takimi në Ministrinë e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional

Sot më datë 06.12.2018 u zhvillua takimi në Ministrin e Brendshme me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, në funksion të realizimit të misionit të detyrave të […]
December 5, 2018

Sot më datë 05.12.2018 u zhvillua takim pranë zyrës qëndrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme

Sot më datë 05.12.2018 u zhvillua mbledhja pranë zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nën drejtimin e regjistruesit të ZVRPP Tiranë dhe Përgjegjëses së […]