November 22, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, inspektoi masat e marra për përballimin e situatave të emergjencave për vjeshtë dhe dimër 2018-2019

Sot më datë 22.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, inspektoi masat e marra për përballimin e situatave të emergjencave për vjeshtë, dimër 2018- 2019, me inxhinierët […]
November 21, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja

Sot në datën 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja. Takimi  u zhvillua […]
November 21, 2018

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takim me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”. U […]
November 21, 2018

Institucioni i Prefektit Qarkut Tiranë ishte pjesë e stërvitjes JOINT REACTION 2019

Institucioni I Prefektit Qarkut Tiranë, sektori Emergjencave Civile, më datë 20.11.2018-22.11.2018, pranë DPEC në MM, ishte pjesë e stërvitjes JOINT REACTION 2019, për reagimin ndërkufitar me […]