December 14, 2018

Më datë 14.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari mori pjesë në Konferencën Kombëtare të Luftës kundër Trafikimit të Personave

Më datë 14.12.2018  Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari  mori  pjesë në Konferencën Kombëtare të Luftës kundër Trafikimit të Personave.  Pjesëmarrës në këtë  konferencë ishin […]
December 14, 2018

Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative Prezë, Bërxullë, Paskuqan dhe Administratorët e Bashkive e Zyrave të Gjendjeve Civile Kamëz dhe Vorë

Sot, më datë 14 dhjetor 2018 ora 12:00 , në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua  mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative […]
December 13, 2018

Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë dhe Përgjegjësit e Zyrave të Gjendjeve Civile përkatëse

Sot, më datë 13 dhjetor 2018 ora 12:00 dhe ora 14.00, në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 […]
December 12, 2018

Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA”

Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA” , pjesë e […]