January 3, 2018

Në vëmendjen tonë fëmijët jetim të “Zyber Hallullit”

Me rastin e festave të fundvitit Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, shpërndau 34 pako ndihma me veshëmbathje, lëngje frutash dhe lodra, për  fëmijët e shtëpisë […]
December 26, 2017

Prefektja e Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari Shpërndan Ndihma për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara

Në datën 25.12.2017 ora 10.30 Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, në ambientet e shkollës 9- vjeçare “Avni Rustemi” ka shpërndarë 160 pako me ndihma ushqimore me […]
December 25, 2017

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë Shpërndan Ndihma për familjet e përmbytura në fshatin Breg-Shkozë.

Në datën 21.12.2017, përfaqësuesit e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, kanë vazhduar të shpërndajnë pako me ndihma ushqimore për familjet e prekura nga përmbytjet në […]
December 20, 2017

Zhvillohet mbledhja “Për Ngritjen e Grupit Qëndror Ndërinstitucional të Punës dhe Grupeve Vendore të Punës për Ndërhyrjen ndaj Shfrytëzimit dhe Gërryerjes së Brigjeve dhe Shtretërve të Lumenjve”.

Më datë 19.12.2017 në Institucionin Prefektit të Qarkut Tiranë zhvillohet mbledhja në zbatim të Urdhërit Nr. 228, datë 01.12.2017, të Kryeministrit si dhe  Urdhërit Nr.165, datë […]