March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për situatën e Digave të Tiranës.

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për situatën e Digave të Tiranës. Në këtë takim morën pjesë Z.Maks Muci Kryetar i Komitetit […]
March 28, 2018

Takim i Prefektes Zj. Suzana Jahollari me Drejtoreshen e Qytetit Studenti ne dt 28.03.2018 Zj.Zhanina Dapi.

U diskutua per bashkepunim ne kuader te projekteve nga BE.
March 20, 2018

Zhvillohet takimi midis Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë dhe Bankës Credins.

Sot me datë 16.03.2018 u zhvillua takimi midis Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë dhe Bankës Credins. Në këtë takim morën pjesë Znj. Dhurata Pema, Drejtore […]
March 20, 2018

Prefekti i Qarkut Tirane znj.Suzana Jahollari, beri nje inspektim mbi situatën në akset dytësore të Superstradës Tiranë-Durrës dhe në zonën e “City Park”

Nisur nga situata e rreshjeve te shiut me date, 19.03.2018,rreth orës 11.00, Prefekti i Qarkut Tirane znj.Suzana Jahollari, beri nje inspektim mbi situatën në akset dytësore […]