February 22, 2019

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi lidhur me realizimin e detyrës për plotësimin e të gjithë rubrikave për evidentimin e adresave të pasakta në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua diskutimi përfundimtar me grupin e punës me njësitë administrative dhe gjendjet civile të Qarkut Tiranë për realizimin e detyrës për […]
February 22, 2019

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua takim me Kryetarin e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, z. Thoma Konduri

Sot, më datë 22.02.2019, u zhvillua takim me Kryetarin e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, z. Thoma Konduri. Tema e këtij takimi konsistonte në vazhdimësinë […]
February 21, 2019

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me zj. Flora Nikolla, drejtuese e Albanian Excellence

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me zj. Flora Nikolla, drejtuese e Albanian Excellence. Takimi konsistonte në bashkëpunimin në fushën e barazisë gjinore, forcimin e […]
February 21, 2019

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me Drejtorin Arsimor Tiranë, z. Redi Dengeri

Sot, më datë 21.02.2019, u zhvillua takim me Drejtorin Arsimor Tiranë, z. Redi Dengeri. Cështjet kryesore të ketij takimi ishin problemet e bashkëpunimit për realizimin e […]