August 6, 2018

Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë, organizoi takimin e pestë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në zonën bregdetare të Spilles, Bashkia Rrogozhinë

Në datën 06.08.2018, Institucioni Prefektit të Qarkut Tiranë, organizoi takimin e pestë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në zonën bregdetare të Spilles, Bashkia Rrogozhinë. […]
August 3, 2018

Takim i zhvilluar në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë me drejtorët e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës

Sot në datën 03.08.2018 në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u zhvillua takimi me drejtorët e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës . Ky takim u […]
August 2, 2018

Sot u zhvillua takimi ndërinstitucional pranë Ministrisë së Mbrojtjes në lidhje me vënien në gadishmëri të institucioneve për marrjen e masave parandaluese

Me datë 02.08.2018 u zhvillua takimi ndërinstitucional pranë Ministrisë së Mbrojtjes, me pjesëmarrjen e shefit të Shtabit të Përgjithshëm, Z. Kollçaku; Drejtorin e Përgjithshëm të Emergjencave […]
August 2, 2018

Takim me Sekretarin e Përgjithshëm te Ministrisë së Brendshme, z. Dritan Palnikaj për probleme të rikonstruksionit të ndertesës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë

Takim me Sekretarin e Përgjithshëm te Ministrisë së Brendshme, z. Dritan Palnikaj për probleme të rikonstruksionit të ndertesës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë