September 21, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, mori pjesë në pritjen që u zhvillua me rastin e Ditës së Ashures

Sot më datë 21.09.2019, Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, mori pjesë në pritjen që u zhvillua me rastin e Ditës së Ashures, në Selinë e Shenjtë […]
September 20, 2018

Nën mbikqyrjen e Prefektit të Qarkut Tiranë, u organizua takimi për bashkërendimin dhe zgjidhjen e problemeve të dala gjatë procesit të pajisjes së qytetarëve, me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi

Grupi i Punës “Për monitorimin dhe mbështetjen e procesit të përfundimit të procedurave ligjore të kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, nën […]
September 19, 2018

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Jahollari ishte pjesë e inspektimeve për situatën në zonën e Sharrës si pasojë e rrëshkitjeve të dherave, të cilat kanë filluar në vitin 2015 dhe problematikën në lidhje me rënien e murit të betonit që rrezikon disa shtëpi

Më datë 19.09.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, Deputetja e Tiranës znj. Gjylameti sëbashku me Drejtorin e Emergjencave Civile në Bashkinë Tiranë z. Bejko dhe Administratorin […]
September 19, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë, mori pjesë në stërvitjen e zhvilluar në Njësinë Adiministrative Farkë, për menaxhimin e evakuimin e popullatës në rast fatkeqësie natyrore

Më datë 19.09.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, mori pjesë në stërvitjen e zhvilluar në Njësinë Adiministrative Farkë, për menaxhimin e evakuimin e popullatës në rast fatkeqësie natyrore. […]