December 25, 2017

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë Shpërndan Ndihma për familjet e përmbytura në fshatin Breg-Shkozë.

Në datën 21.12.2017, përfaqësuesit e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, kanë vazhduar të shpërndajnë pako me ndihma ushqimore për familjet e prekura nga përmbytjet në […]
December 20, 2017

Zhvillohet mbledhja “Për Ngritjen e Grupit Qëndror Ndërinstitucional të Punës dhe Grupeve Vendore të Punës për Ndërhyrjen ndaj Shfrytëzimit dhe Gërryerjes së Brigjeve dhe Shtretërve të Lumenjve”.

Më datë 19.12.2017 në Institucionin Prefektit të Qarkut Tiranë zhvillohet mbledhja në zbatim të Urdhërit Nr. 228, datë 01.12.2017, të Kryeministrit si dhe  Urdhërit Nr.165, datë […]
December 15, 2017

Vazhdon shpërndarja e ndihmave nga Bashkia Tiranë në Njësinë Administrative Baldushk

 
December 15, 2017

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Jahollari ka zhvilluar sot një takim me Drejtoreshën e Përgjithshme të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Znj. Bici

Në takimin e zhvilluar sot u diskutua mbi ndërhyrjet që duhet të bëhen nga I.K.M.T-ja në bashkëpunim me Pushtetin Vendore dhe me Policinë, në zonat më […]