March 7, 2018

Vizita zyrtare e Prefektit të Qarkut Tiranë në Romë

Takim me Presidenten e Fondacionit Maruzza, Znj. Elena Castelli, dhe stafin e saj Znj.Giovanna Abbiati Fogliati dhe Patrizia Vitale. Romë, me datë 28.02.2018 në Work-Shop ku […]
February 26, 2018

Analiza Vjetore e Institucionit të Prefektit

  Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u mbajt analiza vjetore e punës për vitin 2017. Të pranishëm ishin, Prefektja e Qarkut Tiranë […]
February 26, 2018

Në kuadër të nismës “Pastrim dhe Gjelbërim”

Në kuadër të nismës “Pastrim dhe Gjelbërim” në datën 23 shkurt, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Bashkinë Kamëz bëri mbjelljen e 250 pemëve, […]
February 23, 2018

Takimi për zbatimin e skemës të re ekonomike në Qarkun e Tiranës

Me datë 23.02.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takim me Znj. Anisa Ruseti, Drejtoreshë e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social në Bashkinë Tiranë dhe Znj. Manjola […]